Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Partnerë të bashkëpunimit

Printer-friendly versionSend to friend
Boshti 1: Teknologji digjitale

Drejtoria për Zhvillim Digjital në Territorin e Këshillit Rajonal të Normandisë së Poshtme
Adresa : Direction du Développement Numérique du Territoire (DDNT)
14, rue Alfred Kastler
14000 Caen, France
Telefon: 00 33 2 31 46 25 25      
Kontakt: Fransin Roshefort (Francine Rochefort)
E-mail: f.rochefort@crbn.fr
 
Metamorfozis
Adresa : Rr. Apostol Guslarot, nr. 40
1000 Shkup, Maqedoni
Tel: 00 389 23 109 325      
Faks: 00 389 23 225 206
E-mail: info@metamorphosis.org.mk
Internet faqja : www.metamorphosis.org.mk
Kontakt: Bardhyl Jashari, Drejtor Ekzekutiv
E-mail: bardhyl@metamorphosis.org.mk

Boshti 2: Rinia

Shtëpia Evropiane nga Kani, Normandi e Poshtme
Adresa : Maison de l'Europe de Caen Basse-Normandie
10, rue de Formigny
14000 Caen, France
Tel: 00 33 2 31 34 54 31      
E-mail: projets@maisoneurope-caen.org
Internet faqja: www.maisoneurope-caen.org
Kontakt: Luigji Romildo (Luigi Romildo), Koordinator i projekteve
E-mail : projets@maisoneurope-caen.org
 
Koalicioni i Organizatave Rinore SEGA  
Adresa : Rr. Ivo Lola Ribar, p.n.
7500 Prilep, Maqedoni
Tel: 00 389 48 429 390      
Internet faqja: www.sega.org.mk
Kontakt: Zoran Ilieski, Drejtor Ekzekutiv
E-mail: zorani@sega.org.mk
 
Boshti 3: Trashëgimia kulturore

Shoqata Kombëtare e Qyteteve me Histori dhe Art dhe Qytete me Zona të Mbrojtura dhe Sektorë    
Adresa : Château Neuf, Place Paul Bert –
64100 Bayonne, France
Tel/Faks : 00 33 5 59 59 56 31      
Internet faqja: www.an-patrimoine.org
Kontakt: Mariliz Ortiz (Marylise Ortiz), Drejtoreshë
E-mail : m.ortiz@an-patrimoine.org
 
Shoqata e Qyteteve nga Maqedonia me Trashëgimi Arkitektonike   
Adresa : Rr. Panko Brashnarov, nr. 1
(Komuna Veles)
1400, Veles
Maqedoni
Kontakt: Jadranka Stefkova, Marrëdhënie me Publikun
E-mail: jadranka.stefkova@veles.gov.mk
 
Boshti 4: Politika kulturore

CRéCET- Qendra Rajonale për Kulturë, Etnologji dhe Teknikë
Adresa : Manoir des Gens d'Armes - 161, rue Basse
14000 Caen, France
Tel: 00 2 31 53 15 45
Faks : 00 2 31 53 15 54
E-mail : ethno@crecet.org
Internet faqja : www.crecet.org
Kontakt: Pjer Shmit (Pierre Shmit), Drejtor
E-mail : pierre.schmit@crecet.org

Qendra për Iniciativa të Reja në Kulturë – Lokomotiva
Adresa :1000 Skopje, Macédoine
Tel: 00 389 2 32 45 726      
Internet faqja: www.lokomotiva.org.mk
E-mail: contact@lokomotiva.org.mk
Kontakt: Biljana Tanurovska, Drejtor Ekzekutiv
E-mail: biljana.tanurovska@gmail.com
 
Boshti 5: Turizëm

Qendra për Zhvillim Institucional - CIRa
Adresa : Rr. Dime Aniçin, nr. 9
1000 Shkup, Maqedoni
Tel : 00 389 2 3114 855      
Internet faqja : www.cira.org.mk
Kontakt: Zoran Stojkovski, Drejtor Ekzekutiv
E-mail: zorans@cira.org.mk

Boshti 6: Zhvillim të bujqësisë

Fermerë Francez për Zhvillim Ndërkombëtar – AFDI Normandi e Poshtme
Adresa : Afdi Basse Normandie
2, avenue du Pays de Caen
14 914 Caen
France
Internet faqja: www.afdi-opa.org
Kontakt: Kler Gijon (Claire Guyon), Koordinator i projekteve
E-mail: afdi2-bn@wanadoo.fr
 
Federata e Fermerëve e Republikës së Maqedonisë – FFRM
Adresa : Rr. Giro Mihajlovski, nr.3
1000 Shkup, Maqedoni
Tel: 00 3892 30 99 042      
Faks : 00 3892 30 99 042
Internet faqja: www.ffrm.org.mk
Kontakt: Liljana Kiprovska, Menaxher i projekteve
E-mail: liljana.kiproska@ffrm.org.mk
Albanian

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”