Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Употреба на името „Македонија“

Printer-friendly versionSend to friend
Употреба на името „Македонија“
Од нејзиното осамостојување во 1991, во македонскиот устав е запишано името „Република Македонија“.  Сепак, поради признавањето од страна на меѓународните организации и нејзините земји членки, државата се согласи да го користи името „Поранешна Југословенска Република Македонија“, а токму под тоа име, Франција ја призна Македонија како држава.
На оваа интернет страна, поради јазично олеснување, „Поранешната Југословенска Република Македонија“ се нарекува само „Македонија“. Тоа не означува никаков политички став на Република Франција и на регионот Долна Нормандија кон Македонија.
Macedonian

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“