Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Авторски права

Printer-friendly versionSend to friend
Правила на употреба
Оваа интернет страна е наменета да ве информира за Децентрализираната соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија.
Вие имате право да ги користите податоците од оваа интернет страница, исклучиво за лични потреби и некомерцијални цели. Немате дозвола да ги менувате, дистрибуирате, пренесувате, објавувате или продавате содржините на оваа интернет страница, ниту пак да создавате содржини произлезени од преземените информации без дозвола на одговорните лица во Децентрализираната соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија.
Сите интернет и поштенски адреси на учесниците (партнерите, актерите, итн.) во соработката тука се прикажани исклучиво во професионални цели. Забрането е  нивно користење за интернет или промоции во цели кои не се во рамките на Децентрализираната соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија.
 
Уредување и контакт
Интернет страницата www.bn-mk.org ја уредува Канцеларијата на Децентрализираната соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија во Скопје со адреса:
Бул. Партизански одреди 15а, 2/2
1000 Скопје, Македонија
Телефон: +389 (0)2 6091 060
 
Одржување, следење и ажурирање на содржините на интернет страната
Проект на Децентрализирана соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија
Асоцијација на агенции за локална демократија (АЛДА)
Сања Трпковска, Комуникација и односи со јавност
 
Поранешна интернет страница на Соработката
Поранешната интернет страница http://crbn-mk.courriers.info можете да ја консултирате за да дознаете повеќе за почетоците на Децентрализираната соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија, како и за изминатите активности во рамките на соработката.

 

Macedonian

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“