Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Документи од соработката

Printer-friendly versionSend to friend
 
Подолу можете да преземете документи за соработката (на пр. Програма на активности).
Macedonian

Документ за пријавување на Унверзитетот за Мир 2014

Monday, 2 June, 2014 - 21:23

Програма: Јавна дебата за кривични дела сторени од омраза кај младите од Македонија и Франција

Wednesday, 14 May, 2014 - 13:38

Оглас за вработување - Асистент на проект - март 2014

Wednesday, 19 March, 2014 - 14:27

Програма 27.02.2014 - Слобода на изразување и на медиумите, споредба меѓу Франција и Македонија

Thursday, 20 February, 2014 - 19:13

Програма 26.02.2014 - слобода на медиумите, споредба на правната практика во Франција и Македонија

Thursday, 20 February, 2014 - 18:53

Стратегија за млади на Град Скопје

Thursday, 20 February, 2014 - 17:29

Стратегија за културен развој на Пелагонискиот плански регион 2013-2016

Monday, 13 January, 2014 - 13:26

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“