Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Përdorimi i emrit “Maqedoni”

Printer-friendly versionSend to friend
Duke filluar prej pavarësimit të saj në vitin 1991, në kushtetutën e Maqedonisë është shënuar emri “Republika e Maqedonisë”. Megjithatë, për shkak të njohjes nga ana e organizatave ndërkombëtare dhe shtetet e tyre anëtare, shteti ishte dakord që të përdor emrin “Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë”, dhe pikërisht me atë emër Franca e ka njohur Maqedoninë si shtet.
Në këtë internet faqe, për shkak të lehtësimit gjuhësor, “Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë” quhet vetëm me emrin “Maqedoni”. Ajo nuk përcakton asnjë qëndrim politik të Republikës së Francës dhe rajonit të Normandisë së Poshtme ndaj Maqedonisë.
 
Albanian

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”