e premte 22 qershor 2012
Accueil > shqip > Bashkëpunimi midis Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë > Partnerët > Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane (MAEE)

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane (MAEE)

Adresa:
Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE)
Direction générale de la Coopération internationale et du Développement (DGCID)
Délégation à l’Action extérieure des Collectivités locales (DAECL)
244, bd Saint-Germain
75007 Paris
Francë
Tel.: +33 1 43 17 90 00
Internet faqja: http://www.diplomatie.gouv.fr/

Kontakt:
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane (MAEE)
Drejtoria e Përgjithshme për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim (DGCID)
Delegacioni për Veprime të Jashtme të Pushteteve Lokale (DAECL)

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane

- Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane: z. Bernard KOUCHNER
- Sekretari i Shtetit përgjegjës për Punët e Jashtme dhe të Drejtat e Njerëzve: zonja Rama YADE
- Sekretari i Shtetit përgjegjës për Çështjet Evropiane: z. Jean-Pierre JOUYET
- Sekretari i Shtetit përgjegjës për Bashkëpunim dhe Frankofoni: z. Alain JOYANDET

- Klikoni këtu për të shkarkuar skemën organizative të Ministrisë (.pdf) [fr]

Rrjeti diplomatik :

- Rrjeti bilatéral :
158 ambasada meqë 128 ambasada kanë statusin e zyrës konsullate

- Rrjeti multilatéral :
- 17 zyra përfaqësuese permanente
- 4 delegacione pranë organizatave ndërkombëtare
- 12 ambasadorë në mision për çështjet multilaterale ose globale

- Rrjeti konsullatë :
- 97 zyra konsullate (konsullate të përgjithshme, konsullate)
- 4 kancelari individuale
- 4 degë konsullate
- 516 agjenci konsullate (konsullate të përkrahura por jo me paga)

- Rrjeti kulturor :
- 144 institute kulturore
- 222 aleanca franceze të përkrahura nga Ministria
- 154 Shërbime për Bashkëpunim dhe Veprim Kulturor dhe Krahasim

- Arsimi :
- 253 objekte shkollore franceze jashtë shtetit (164.000 nxënës meqë 46% janë francez)

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA