e premte 22 qershor 2012
Accueil > shqip > Bashkëpunimi midis Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë > Risitë e bashkëpunimit > “Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën Novaci - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

“Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën Novaci - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

2 prill 2010 - Novaci, Maqedoni
QZi (CIRa)

Tryezë të rrumbullakët: “Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën Novaci - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

06/04/2010, Novaci Komuna

11:45-12:00 pritjes dhe regjistrimit të pjesëmarrësve
12:00-12:05 Hapja e tryezës së rrumbullakët dhe prezantimi i panelistët

(Përfaqësuesi nga komuna)
12:05-12:15 të qytetarëve të përfitojnë nga përfshirja e Komunës Novaci në bashkëpunim me rajonin e Ulët Normandisë

(Kryetari i Bashkisë Z. nderuar Novaci Nandzhinski)
12:15-13:20 Prezantimi i aktiviteteve, projekt bashkëpunimi dhe projekti - 10 minuta

Prezantimi i 2 dokumentarë, të zhvilluara në kuadër të projektit:

* Vlerësimi dhe inventarizimin e trashëgimisë kulturore në Mariovo - film

- 15 min

Coffee Break - 15 min

* Trajnimit praktik: Renovimi i ndërtesave të vjetra tradicionale duke përdorur materiale natyrore - film - 25 min

(Srdzan Amet, QZi)
14:20-14:45 Diskutim:

Përfshirja e palëve të interesuara në vlerësimin e trashëgimisë kulturore, përdorimi i saj për zhvillimin ekonomik dhe zhvillimit të turizmit Novaci

14:45-15:00 Konkluzione dhe mbyllja diskutim
(Srdzan Amet, QZi)

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA