e premte 22 qershor 2012
Accueil > shqip > Bashkëpunimi midis Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë > Risitë e bashkëpunimit > “Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën e Berovës - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

“Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën e Berovës - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

2 prill 2010 - Berovë, Maqedoni
QZi (CIRa)

Tryezë të rrumbullakët: “Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën e Berovës - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

12/04/2010, Berovë Komuna

12:45-13:00 pritjes dhe regjistrimit të pjesëmarrësve
13:00-13:05 Hapja e tryezës së rrumbullakët dhe prezantimi i panelistët

(Përfaqësuesi nga komuna)
13:05-13:15 të qytetarëve të përfitojnë nga përfshirja e Komunës Berovë në bashkëpunim me rajonin e Ulët Normandisë

(Kryetari i Bashkisë Z. nderuar Berovës Nandzhinski)
13:15-14:20 Prezantimi i aktiviteteve, projekt bashkëpunimi dhe projekti - 10 minuta

Prezantimi i 2 dokumentarë, të zhvilluara në kuadër të projektit:

* “Vlerësimi dhe inventarizimin e trashëgimisë kulturore në Berovë” - film

- 15 min

Coffee Break - 15 min

* Trajnimit praktik: Renovimi i ndërtesave të vjetra tradicionale duke përdorur materiale natyrore - film - 25 min

(Srdzan Amet, QZi)
14:20-14:45 Diskutim:

Përfshirja e palëve të interesuara në vlerësimin e trashëgimisë kulturore, përdorimi i saj për zhvillimin ekonomik dhe zhvillimit të turizmit Berovë

14:45-15:00 Konkluzione dhe mbyllja diskutim
(Srdzan Amet, QZi)

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA