e premte 22 qershor 2012
Accueil > shqip > Udhërrëfyes praktik > Agjenda > E-PANELI: PROMOVIMI I vullnetarizmit dhe përfshirjen e qytetarëve në Europe të zgjeruar

E-PANELI: PROMOVIMI I vullnetarizmit dhe përfshirjen e qytetarëve në Europe të zgjeruar

>>  Prej 3 mars 2010 deri më 4 mars 2010 - Shkup, Maqedoni
ALDA et Center for Regional Policy Research and Cooperation « Studiorum »

Programi :

PDF - 342 ko

Rezervimet:
office@studiorum.org.mk

Njoftim për Shtyp:

KONFERENCA E PARË NDËRKOMBËTARE

E-PANELI: PROMOVIMI I vullnetarizmit dhe përfshirjen e qytetarëve në Europe të zgjeruar

9:30-16:00 am, 3-4, 2010 mars Hotel Karposhit, Shkup

I dashur

Qendra për Kërkim dhe Bashkëpunim Rajonal “Stidiorum” me Shoqatën e agjencive për demokraci lokale (ALDA) në Strasburg të ketë nderin të ju ftojmë në Konferencën Ndërkombëtare e parë e projektit “E-Panel: Promovimi i Pjesëmarrjes dhe Vullnetarizmi qytetarëve në Evropë të Zgjeruar”që do të mbahet mars 03-04, 2010 në Hotel Karposhit, Shkup, Maqedoni.

Në konferencë do të shënojë fillimin e nismës së një-vjeçar, i mbështetur nga Komisioni Evropian. Qëllimi i kësaj konference është që të zhvillojë një debat në lidhje me nxitjen e qytetarisë aktive dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje, duke përdorur teknologji të informacionit dhe komunikimit dhe sfidat e TIK. -E Paneli do të zbatohet deri në dhjetor 2010 në 6 vendet evropiane, duke përfshirë edhe Maqedoninë, me 6 partnerët (Shtëpia evropiane e Caen, Franca, Spanja FBI, Partneriteti Shoqata Evropian të Bullgarisë, Agjencia e Demokracisë Lokale në Osijek, Kroaci, OJQ-ve të Shqipërisë Horizont CRPRC Studiorum dhe si një organizatë partnere në Maqedoni).

Ky projekt do të organizohet në sinergji me programin e bashkëpunimit të decentralizuar në mes të rajonit Ulët Normandisë në Francë dhe Maqedoni. Asociacioni i agjencive për demokraci lokale (ALDA) është koordinatori kryesor i këtij projekti. ALDA punon për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, afirmimin e demokracisë, zhvillimit lokal dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje.

Konferenca do të hapet nga z. Dobrica Millovanoviq, Vice - President i ALDA dhe Zëvendës Kryetari Kraguevac, znj Neda Milevska-Kostova, drejtore ekzekutive e CRPRC Studiorum, z. Kelmed Zajazi, drejtor ekzekutiv i NALAS-it dhe Bardhyl Jashari, Drejtor i ekzekutiv Metamophosis. Pjesëmarrësit e konferencës do të jenë përfaqësuesit e komunave dhe OJQ-ve që morën pjesë në formimin e zbatimit Studiorum qytetarisë aktive CRPRC në 2009 në katër komuna.

Organizatorët

Qendra për Kërkim dhe Bashkëpunim Rajonal “Studiorum” është një OJQ që punon në fushat ekonomike dhe sociale për integrimin evropian dhe proceset e globalizimit që janë shumë të rëndësishme për vendin tonë dhe në vendet e Evropës Jugore - është.

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni:

Ivana Tomovska: ivana@studiorum.org.mk

Ivana Dimitrovska: ivana.dimitrovska@aldaintranet.org
389 306 59 32

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA