e premte 22 qershor 2012

Njoftim për shtyp

2 prill 2010 - Maqedoni
QZi (CIRa)

Si pjesë e aktiviteteve për vitin 2010, projekti për bashkëpunim decentralizuar midis Maqedonisë dhe Basse-Normandie Rajoni Këshillit të Francës, është planifikuar tavolina trakalezni mirëmbajtje në “kuturnoto Vlerësimi i trashëgimisë mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turistik”, organizuar nga Qendra për zhvillim institucional-CIRa dhe savoir faire et Decouverte në bashkëpunim me komunat Mavrovë-Rostushë Novaci dhe Berovës.

Tryeza të rrumbullakëta janë planifikuar të mbahet në:

- Komuna Novaci më 06/04/2010 duke filluar nga ora 12:00

- Komuna Mavrovë-Rostushë në 07/04/2010 duke filluar nga ora 16:00

- Komuna Berovë në 12/04/2010 duke filluar nga ora 13:00

Qëllimi i tryezës së rrumbullakët është një prezantim i relizirani përvojave të suksesshme në Maqedoni në kuadrin e projektit dhe shkëmbimin e përvojës dhe të informacionit për marrjen e masave për të stimuluar zhvillimin e trashëgimisë kulturore në komuna Novaci, Mavrovë-Rostushë dhe Berovë si një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit .

Duke filluar në vitin 2008, Qendra për zhvillim institucional-CIRa është e përfshirë në zbatimin e 5 komponentë: “Turizmi dhe Zhvillim të Qëndrueshëm” në kuadër të bashkëpunimit të decentralizuar në mes të rajonit të Ulët Normandisë dhe të Republikës së Maqedonisë. Bashkëpunimi i decentralizuar në mes të këtyre dy rajoneve është rezultat i një të përbashkët të një do të përbashkët për të marrë pjesë në zhvillimin e të dy territoreve, me hapjen me botën dhe njerëzit e inkurajuar të përpiqen për një shtetësi lokale dhe evropiane aktive përmes reciprocitetit dhe të këmbimit.

Realizimi i këtyre ngjarjeve në kuadër të projektit, në dhjetor ne do të pridonoseme për promovimin më të madhe të trashëgimisë kulturore të këtyre komuniteteve dhe në këtë mënyrë zhvillimin ekonomik më të madh.

Me rëndësi të veçantë është përfshirja e të gjitha palëve të interesuara dhe për këtë arsye masat pritet prani të përfaqësuesve të cilit trakleznite fushën e aktivitetit përfshin zhvillimin e turizmit alternativ dhe mirëmbajtja e trashëgimisë kulturore në Maqedoni që të kontribuojnë ose mund të kontribuojnë në zhvillimin e saj dhe mbajtjen e trashëgimisë kulturore.

Rezultatet e pritshme e tabelave trakalezni:

• Paraqitja pjesë e trashëgimisë kulturore të komunave Novaci, Mavrovë-Rostushë dhe Berovë përgatitur me video nga aktivitetet në kuadrin e projektit

• Shkëmbim përvojave ndërmjet pjesëmarrësve në lidhje me mënyrat dhe llojet e aktiviteteve që kontribuojnë në inkurajimin e zhvillimit të turizmit dhe alternatativniot Trashëgimisë Kulturore në komunat Novaci, Mavrovë-Rostushë dhe Berovës

• Rritja e interesit të të gjithë aktorëve për përfshirjen e tyre në aktivitetet e projektit.

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA