e premte 22 qershor 2012

Agjenda - Action 2

Evenimente të përfunduara

• Prej 6 prill 2010 deri më 1 korrik 2010 - Maqedoni
• Prej 31 mars 2010 deri më 31 mars 2010 - Normandia e Poshtme
• Prej 3 mars 2010 deri më 4 mars 2010 - Shkup, Maqedoni
•6 dhjetor 2009 - Shkup, Maqedoni
• Prej 30 nëntor 2009 deri më 6 dhjetor 2009 - Kaen
• Prej 2 dhjetor 2009 deri më 3 dhjetor 2009 - Shkup, Maqedoni
• Prej 20 tetor 2009 deri më 21 tetor 2009 - Caen (Normandia e Poshtme, Francë)
• Prej 23 shtator 2009 deri më 26 shtator 2009 - Sarajevë (Bosnje dhe Hercegovinë)
• Prej 17 shtator 2009 deri më 18 shtator 2009 - Ohër (Maqedoni)

1 | 2

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA