e premte 22 qershor 2012
Accueil > shqip > Bashkëpunimi midis Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë > Risitë e bashkëpunimit > “Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën Mavrovë Rostushë - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

“Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën Mavrovë Rostushë - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

2 prill 2010 - Mavrovë Rostushë, Maqedoni
QZi (CIRa)

Tryezë të rrumbullakët: “Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën Mavrovë-Rostushë - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

07/04/2010, Komuna Mavrovë-Rostushë

15:45-16:00 pritjes dhe regjistrimit të pjesëmarrësve
16:00-16:05 Hapja e tryezës së rrumbullakët dhe prezantimi i panelistët

(Përfaqësuesi nga komuna)
16:05-16:20 të qytetarëve të përfitojnë nga përfshirja e Komunës Mavrovë Rostushë-në bashkëpunim me rajonin e Ulët Normandisë

(Kryetari i Bashkisë nderuar Mavrovë-Rostushë z. Nandzhinski)
16:20-16:35 Prezantimi i aktiviteteve, projekt bashkëpunimi dhe projekti - 10 minuta

(Drejtor i Parkut Kombëtar, D. Oner Jakuposki) 16:35-17:30 Prezantimi i aktiviteteve, projekt bashkëpunimi dhe projekti - 10 minuta

Prezantimi i 2 dokumentarë, të zhvilluara në kuadër të projektit:

* Trajnimit praktik: Renovimi i ndërtesave të vjetra tradicionale duke përdorur materiale natyrore - film - 25 min

Coffee Break - 15 min

* Trajnimit praktik: Renovimi i ndërtesave të vjetra tradicionale duke përdorur materiale natyrore - film - 25 min

(Srdzan Amet, QZi)
17:30-17:50 Diskutim:

Përfshirja e palëve të interesuara në vlerësimin e trashëgimisë kulturore, përdorimi i saj për zhvillimin ekonomik dhe zhvillimit të turizmit të komunës Mavrovë-Rostushë

17:50-18:00 Konkluzione dhe mbyllja diskutim
(Srdzan Amet, QZi)

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA