e premte 22 qershor 2012

Risitë e bashkëpunimit

Gjeni gjitha risitë për aktivitete të zbatuara në kuadër të bashkëpunimit të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë.

30 shtator 2010 - Shkup, Maqedoni
Le Courrier de la Macédoine-Glasnikot

Me 29 shtator 2010, Korieri I Maqedonisë ka organizuar, në klubin e gazetarëve një tryezë të rrumbullakët/atelie mbajtëse mbi «  Përdorimi i mediave tradicionale në Universitet ». Kjo ngjarje bën pjesë në boshtin e 3 – Mediat pranë Projektit për bashkëpunim të decentralizuar në mes Rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë.

30 shtator 2010 - Le Courrier des Balkans

Në një kohë kur bashkëpunimi po hyn në fazën e dytë, tre nga aktorët e tij hedhin një mendim personal mbi punën tashmë të kryer dhe se çfarë mbetet për t’u bërë. Bashkëpunimi posa ka mbushur tre vjet. Vetëm tre vjet mund të themi. Por për ata që, në anën maqedonase, marrin pjesë në aventurë, udhëtimi është shumë i pasur. Qofshin ata që sapo i bashkangjiten projektit, apo qofshin të atillë që e jetojnë ate që prej fillimit, partnerët kanë një mednim pozitiv për bashkëpunimin. Krenarë për punën e bërë, ata dëshmojnë dhe parashikojnë të ardhmen.

15 gusht 2010 - Maqedoni
Tema.com / A1 / Utrinski Vesnik

Sipas mendimit të kompetentëve, tursitët nuk duhet t’i vizitojnë fshatrat vetëm për të ngrënë dhe pastaj të kthehen menjëherë, porse qëndrimi i tyre duhet të jetë krejtësisht i organizuar me qëllim që ata të munden t’i shijojnë shëtitjet, të vizitojnë vende të ndryshme dhe të kenë mundësinë të marrin pjesë në aktivitetet e banorëve lokalë.

15 qershor 2010 - Berov
Le Courrier des Balkans

Një delegacion nga Livarot është dërguar në Berov që nga 10 deri në 13 maj. Qëllimi : të zbulojshë një teritor dhe të ndërtojshë bazat e një bashkëpunimi të fuqishëm dhe konkretë. Një gazetarë francez e ka ndjekur këtë delegacion për Courrier des Balkans.

31 maj 2010 - Oher
Axe 2 : Maison de l’Europe - Caen / SEGA Macédoine

Në periudhën e 13 qershorit deri në 15 qershorin të vitit 2010 në hotelin –Klimentica,Ohër u mbajt një trajnim me temë “ Të mbështetet aktivizmi i të rinjve gjatë shkollimit të mesëm”.

16 prill 2010 - Maqedoni
Qendra për zhvilim instutucional CIRA

Në kuadër të aktiviteteve të parapara për 2010 të projektit për bashkëpunim të decentralizuar në mes Republikës së Maqedonisë dhe Normandisë së Poshtme , Qendra për zhvilim instutucional CIRA dhe shoqata Savoir-Faire dhe Decouverte kanë organizuar tavolina të rrumbullakëta mbi “ vlerësimin e trashëgimisë kulturore dhe mundësitë e zhvillimit ekonomik dhe turistik”. Këto tavolina të rrumbullakëta janë mbajtur në komunat e Novacit, Mavrovo-Rostushë dhe Berovë.

2 prill 2010 - Berovë, Maqedoni
QZi (CIRa)

Tryezë të rrumbullakët: “Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën e Berovës - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

2 prill 2010 - Novaci, Maqedoni
QZi (CIRa)

Tryezë të rrumbullakët: “Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën Novaci - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

2 prill 2010 - Maqedoni
QZi (CIRa)

Si pjesë e aktiviteteve për vitin 2010, projekti për bashkëpunim decentralizuar midis Maqedonisë dhe Basse-Normandie Rajoni Këshillit të Francës, është planifikuar tavolina trakalezni mirëmbajtje në “kuturnoto Vlerësimi i trashëgimisë mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turistik”, organizuar nga Qendra për zhvillim institucional-CIRa dhe savoir faire et Decouverte në bashkëpunim me komunat Mavrovë-Rostushë Novaci dhe Berovës.

2 prill 2010 - Mavrovë Rostushë, Maqedoni
QZi (CIRa)

Tryezë të rrumbullakët: “Vlerësimi i trashëgimisë kulturore në komunën Mavrovë-Rostushë - një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe turizmit”

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA