e premte 22 qershor 2012

2- Rinia, arsimi, qytetaria lokale dhe evropiane


>> Agjenda

>> Risitë e bashkëpunimit
5 mars 2010
Normandisë

Një delegacion nga Maqedonia është pritur në Ulët Normandi, 8-12 mars 2010, për një “Vizita studimore në orientimin dhe integrimin profesional të të rinjve.” Ajo është e përbërë nga drejtori i Federatës së Shoqatave Rinore SEGA (bashkë-pilot të Boshtit Rinisë, Edukimi, Shtetësi "me Maison de l’Europe de Caen Basse-Normandie), një Konsulent për të Rinjtë me Agjencinë e Rinisë dhe Sportit (përfaqësues i Shtetit) dhe tre këshilltarë të rinj të këshillave lokale në vijim: Aerodrom, Prilep, Shtip.


>> Risitë e Normandisë së Poshtme
3 nëntor 2009
Unioni Evropian – Komiteti i Rajoneve

Diskutimet përkrahëse të pranverës së kaluar në mes komitetit konsultativ praritar UE dhe Republikës së Mëparshme jugosllave e Maqedonisë (CCP-ARYM) i CdR kanë vazhduar me 29 tetorin në Bruksel.


>> Risitë në Maqedoni
14 tetor 2008
European Union - Delegation of the European Commission in Skopje
http://crbn-mk.courriers.info/spip.php?page=nouvelles_de_macedoine&id_article=240

Gjatë një konference që u mbajt sot në Shkup, u prezantua projekti për mbështetje të menaxhimit të financave publike në komuna. Ky projekt do t’u sigurojë mbështetje njësive për vetëqeverisje lokale të cilat nuk i kanë plotësuar ose sapo i kanë plotësuar kriteret financiare për të hyrë në fazën e dytë të decentralizimit. Projekti 12 mujor ka për qëllim të përforcojë kompetencat dhe kapacitetet e komunave të synuara në fushën e menaxhimit financial publik me qëllim që ato të plotësojnë sfidat e procesit të decentralizimit fiskal në mënyrë efektive.


>> Linke
Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA