Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Скопје Subscribe to RSS - Скопје

Обуки за користење на Wiki.mk во Скопје, Велес и Дебар

Април 2011; Скопје, Велес, Дебар (МК) - Овој месец Фондацијата Метаморфозис одржа обуки за користење на Wiki.mk. На обуките организирани во Скопје (16.04.2011), Велес (08.04.2011) и Дебар (01.04.2011) учесниците се запознаа со Вики софтверот и неговата употреба.
Macedonian

Зајакнување на соработката на земјоделците

Од 16 до 26 февруари 2011 година, двајца претставници од АФДИ беа во посета на Македонија. Целта на студиската посета беше да се остварат средби со идентификуваните пилот групи.
Macedonian

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“