Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Институционален развој

Printer-friendly versionSend to friend

Институционална соработка 

Програмата за децентрализирана соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија, започна во 2006 година, со основна цел да придонесе за развивањето на меѓународната соработка на двете територии. Се работи за единствена соработка каде еден француски регион соработува со држава, односно со Република Македонија.
 

Добро локално владеење

Зајакнувањето на локалната власт во двете територии е јадрото на овој проект. Покрај тоа што доброто локално владеење е централно во активностите спроведувани во шесте оски од страна на здруженија на граѓани, зајакнувањето на локалната власт во овој проект исто така се реализира преку низа трансверзални активности за локален и регионален развој:
 
- Поддршка на процесот на децентрализација во Македонија;
- Вклучување на градоначалници и општински советници на локално и регионално ниво во меѓународни соработки;
- Зајакнување на капацитетите на државните службеници на локално ниво од двете територии
 

Рамномерен регионален развој

Рамномерниот регионален развој претставува предизвик и за двете земји: за Франција преку територијалната реформа и за Македонија преку Стратегијата за рамномерен регионален развој.
 

 

Macedonian

Новости од Регионален развој

Вести од соработката | Координација
12.08.2014
Уметникот Алексис Дебеф од Нормандија ова лето ја избра Македонија за својата уметничка резиденција. Културниот центар во Битола е институцијата преку која овој уметник ќе ја извршува својата резиденција во Битола. Активностите ќе се одвиваат во рамките на фестивалот АКТО каде што ќе биде претставено неговото дело, инспирирано од неговиот престој во Македонија. За време на престојот Алексис ќе се запознае со македонската уметничка сцена, ќе има прилика да размени искуства со локални уметници и ќе учествува на фестивалот „ДримОN“ во Струга и „Бош“ во Гавегелија.
 
>>>
Вести од соработката | Координација
11.08.2014
Краткометражниот документарен филм „Војникот Рајан од Битола“ го прошета светот и беше презентиран дури и за време на комеморацијата на Истоварувањето во Долна Нормандија. Публиката беше трогната од животната приказна на Панде Матевски, војникот кој потекнува од Битола и бил мобилизиран во американската армија и испратен во Нормандија на Денот-Д, каде загинал на 6ти јуни 1944 година. По успехот на филмот и големиот број написи во медиумите, оваа несекојдневна приказна конечно излезе од анонимноста.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“