Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Млади, локално и европско граѓанство

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
Проблемите во дефинирањето и спроведувањето на младинските локални политики, не секогаш се поклопуваат до Долна Нормандија и Македонија, иако би можело да се најдат голем број на заеднички точки во двете територии. Одговорните, и покрај тешката економска ситуација, посакуваат да ги видат младите како ресурс и како учесници во креирањето на јавните политики.
 
Младите претставуваат чувствителна група затоа што треба да го изградат својот идентитет и својата иднина во несигурна средина. Поради тоа активности од оваа компонента се базираат на прашањата за пристап до информација; улогата на младите во дефинирањето на нивните лични потреби, како и влегувањето на младите во професионалниот живот.
 

Цели

• Придонесување во изработката и спроведувањето на младинските политики,
• Долгорочно подобрување на вклученоста на младите поттикнувајќи го граѓанското учество на локално и европско ниво,
• Приближување на претставниците на граѓанското општество и образовните установи од двете територии.
 

Главни активности

• Студиска посета за професионална ориентација и вклучување на младите во професионалниот живот;
• Видео средби на средношколци од Долна Нормандија и Македонија во знак на Денот на Европа;
• Работилница за размена и обука на тема младинско информирање за првиот роденден на  ИНФО СЕГА ;
• Семинар за младинските политики на европското ниво;
• Отворена средба за активно европско граѓанство.
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Млади
26.04.2012
Во рамките на оската „Млади“ од проектот за децентрализирана соработка меѓу регионот Долна Нормандија и Македонија, на 25 и 26 април македонска делегација составена од Зоран Илиески, извршен директор на коалицијата на младински организации СЕГА, Исен Асани, градоначалник на општина Теарце и Даниела Адамова, раководител на секторот за образование во град Скопје, беше во студиска посета на Долна Нормандија. 
>>>
Вести од соработката | Млади
23.04.2012
На 25 и 26 април, во Долна Нормандија, во организација на Коалицијата на младински организации СЕГА и Европската Куќа од Каен, ќе се одржи студиска посета на тема „Волонтерството како фактор на социјалната кохезија”. На студиската посета ќе земат учество еден претставник на младински организации кои работат со волонтери и еден претставник на општина од Република Македонија.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“