Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Млади, локално и европско граѓанство

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
Проблемите во дефинирањето и спроведувањето на младинските локални политики, не секогаш се поклопуваат до Долна Нормандија и Македонија, иако би можело да се најдат голем број на заеднички точки во двете територии. Одговорните, и покрај тешката економска ситуација, посакуваат да ги видат младите како ресурс и како учесници во креирањето на јавните политики.
 
Младите претставуваат чувствителна група затоа што треба да го изградат својот идентитет и својата иднина во несигурна средина. Поради тоа активности од оваа компонента се базираат на прашањата за пристап до информација; улогата на младите во дефинирањето на нивните лични потреби, како и влегувањето на младите во професионалниот живот.
 

Цели

• Придонесување во изработката и спроведувањето на младинските политики,
• Долгорочно подобрување на вклученоста на младите поттикнувајќи го граѓанското учество на локално и европско ниво,
• Приближување на претставниците на граѓанското општество и образовните установи од двете територии.
 

Главни активности

• Студиска посета за професионална ориентација и вклучување на младите во професионалниот живот;
• Видео средби на средношколци од Долна Нормандија и Македонија во знак на Денот на Европа;
• Работилница за размена и обука на тема младинско информирање за првиот роденден на  ИНФО СЕГА ;
• Семинар за младинските политики на европското ниво;
• Отворена средба за активно европско граѓанство.
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Млади
01.03.2013
Коалиција на младински организации СЕГА започна да го имплементира проектот: „Креирање на локална младинска стратегија за Град Скопје“. Проектот е финансиран од Град Скопје и Регионот Долна Нормандија, Франција.
Целта на проектот “Креирање на локална младинска стратегија на Град Скопје“ е да се зголеми активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница преку изготвување на локална младинска стратегија.
>>>
Вести од соработката | Млади
01.02.2013
Согласно стремежите на Коалицијата на младински организации - СЕГА за застапување и лобирање на полето на младинската политика во Македонија, и во рамките на проектот „Креирање на локална младинска стратегија за Град Скопје“ беше организирана обука за фасилитаторите на работните групи. Обуката беше одржана на 30 јануари 2013 година, во просториите на Младинскиот културен центар во Скопје.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“