Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Млади, локално и европско граѓанство

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
Проблемите во дефинирањето и спроведувањето на младинските локални политики, не секогаш се поклопуваат до Долна Нормандија и Македонија, иако би можело да се најдат голем број на заеднички точки во двете територии. Одговорните, и покрај тешката економска ситуација, посакуваат да ги видат младите како ресурс и како учесници во креирањето на јавните политики.
 
Младите претставуваат чувствителна група затоа што треба да го изградат својот идентитет и својата иднина во несигурна средина. Поради тоа активности од оваа компонента се базираат на прашањата за пристап до информација; улогата на младите во дефинирањето на нивните лични потреби, како и влегувањето на младите во професионалниот живот.
 

Цели

• Придонесување во изработката и спроведувањето на младинските политики,
• Долгорочно подобрување на вклученоста на младите поттикнувајќи го граѓанското учество на локално и европско ниво,
• Приближување на претставниците на граѓанското општество и образовните установи од двете територии.
 

Главни активности

• Студиска посета за професионална ориентација и вклучување на младите во професионалниот живот;
• Видео средби на средношколци од Долна Нормандија и Македонија во знак на Денот на Европа;
• Работилница за размена и обука на тема младинско информирање за првиот роденден на  ИНФО СЕГА ;
• Семинар за младинските политики на европското ниво;
• Отворена средба за активно европско граѓанство.
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Млади
15.05.2013
Во рамките на оската млади, во периодот од 1 до 5 мај 2013 година, македонските и француските партнери се сретнаа во Долна Нормандија со цел да разговараат за вработувањето и мобилноста кај младите.
 
>>>
Вести од соработката | Млади
10.05.2013
На 09 мај, во периодот од 11.00 до 14.00 часот ИНФО СЕГА и Младински Совет Прилеп одржаа ИНФО ДЕН во знакот на Денот на Европа, со поставени штандови на 3 инфо точки низ центарот на Прилеп. Локалното население имаше можност преку промотивен материјал да се информира за значењето на 9 мај, Денот на Европа, за проширувањето и значењето на ЕУ и за наредните активности од проектот „Ајде да ја славиме Европа“ и за музичкиот настан.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“