Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Млади, локално и европско граѓанство

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
Проблемите во дефинирањето и спроведувањето на младинските локални политики, не секогаш се поклопуваат до Долна Нормандија и Македонија, иако би можело да се најдат голем број на заеднички точки во двете територии. Одговорните, и покрај тешката економска ситуација, посакуваат да ги видат младите како ресурс и како учесници во креирањето на јавните политики.
 
Младите претставуваат чувствителна група затоа што треба да го изградат својот идентитет и својата иднина во несигурна средина. Поради тоа активности од оваа компонента се базираат на прашањата за пристап до информација; улогата на младите во дефинирањето на нивните лични потреби, како и влегувањето на младите во професионалниот живот.
 

Цели

• Придонесување во изработката и спроведувањето на младинските политики,
• Долгорочно подобрување на вклученоста на младите поттикнувајќи го граѓанското учество на локално и европско ниво,
• Приближување на претставниците на граѓанското општество и образовните установи од двете територии.
 

Главни активности

• Студиска посета за професионална ориентација и вклучување на младите во професионалниот живот;
• Видео средби на средношколци од Долна Нормандија и Македонија во знак на Денот на Европа;
• Работилница за размена и обука на тема младинско информирање за првиот роденден на  ИНФО СЕГА ;
• Семинар за младинските политики на европското ниво;
• Отворена средба за активно европско граѓанство.
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Млади
13.06.2013
Во просториите на град Скопје, на 12 јуни 2013 година, се одржа конференција на тема „Стратегија за млади на Град Скопје“. Оваа конференција е дел од проектот „Креирање на локална младинска стратегија за Град Скопје“, кој Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува со поддршка од Град Скопје и Регионот на Долна Нормандија.
>>>
Вести од соработката | Млади
27.05.2013
На 22 мај, 2013 година тимот на ИНФО СЕГА и Младински Совет Прилеп ја одржаа Видео конференцијата „Европа повикува“ како дел од проектот „Ајде да ја славиме Европа“, поддржан и одобрен од ЕУ Инфо центарот во Скопје, кој има за цел да ја подигне свеста и да се промовира европската култура и вредности кај младите. Видео конференцијата се одржа во просториите на ИНФО СЕГА со присутво на 20 млади претставници и професори од СОУ Гимназија Мирче Ацев Прилеп.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“