Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Млади Subscribe to RSS - Млади

Macedonian

Усвоена локална младинска стратегија на Град Скопје

На 30 јануари 2014 година советниците на Советот на Град Скопје едногласно ја усвоија Локалната Младинска Стратегија на Град Скопје. Целта на оваа стратегија е да се подобри животот на младите луѓе во Град Скопје преку нивно активно вклучување во процесите на локално ниво.
 
Macedonian

Јавна расправа за предлог- стратегијата за млади на Град Скопје

На 08 октомври 2013 година, во Советот на Град Скопје, се одржа завршната јавна расправа за предлог-верзијата за Локалната стратегија за млади на Град Скопје, којашто изминатата година ја изготвуваше Коалицијата СЕГА, со поддршка на Град Скопје и програмата за децентрализирана соработка Долна Нормандија/Македонија. На расправата присуствуваше градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, претставник на Агенцијата за млади и спорт, Зорица Стаменковска, како и извршниот директор на Коалицијата СЕГА, Зоран Илиески. 

Macedonian

Конференција „Стратегија за млади на Град Скопје“

Во просториите на град Скопје, на 12 јуни 2013 година, се одржа конференција на тема „Стратегија за млади на Град Скопје“. Оваа конференција е дел од проектот „Креирање на локална младинска стратегија за Град Скопје“, кој Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува со поддршка од Град Скопје и Регионот на Долна Нормандија.
Macedonian

Видео конференција меѓу младите од Македонија и Долна Нормандија

На 22 мај, 2013 година тимот на ИНФО СЕГА и Младински Совет Прилеп ја одржаа Видео конференцијата „Европа повикува“ како дел од проектот „Ајде да ја славиме Европа“, поддржан и одобрен од ЕУ Инфо центарот во Скопје, кој има за цел да ја подигне свеста и да се промовира европската култура и вредности кај младите. Видео конференцијата се одржа во просториите на ИНФО СЕГА со присутво на 20 млади претставници и професори од СОУ Гимназија Мирче Ацев Прилеп.
 
Macedonian

Вработување и млади, теми на посетата во Долна Нормандија

Во рамките на оската млади, во периодот од 1 до 5 мај 2013 година, македонските и француските партнери се сретнаа во Долна Нормандија со цел да разговараат за вработувањето и мобилноста кај младите.
 
Macedonian

ИНФО СЕГА и Младински Совет Прилеп заедно ЕВС волонтерите од Франција го одбележaa 09 мај „Денот на Европа"

На 09 мај, во периодот од 11.00 до 14.00 часот ИНФО СЕГА и Младински Совет Прилеп одржаа ИНФО ДЕН во знакот на Денот на Европа, со поставени штандови на 3 инфо точки низ центарот на Прилеп. Локалното население имаше можност преку промотивен материјал да се информира за значењето на 9 мај, Денот на Европа, за проширувањето и значењето на ЕУ и за наредните активности од проектот „Ајде да ја славиме Европа“ и за музичкиот настан.
 
Macedonian

СЕГА објавува јавен повик за анкетари на Град Скопје

Коалиција на младински организации СЕГА започна да го имплементира проектот: „Креирање на локална младинска стратегија за Град Скопје“. Проектот е финансиран од Град Скопје и Регионот Долна Нормандија, Франција.
Целта на проектот “Креирање на локална младинска стратегија на Град Скопје“ е да се зголеми активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница преку изготвување на локална младинска стратегија.
Macedonian

Чекор напред кон градење на локална младинска стратегија на Град Скопје

Согласно стремежите на Коалицијата на младински организации - СЕГА за застапување и лобирање на полето на младинската политика во Македонија, и во рамките на проектот „Креирање на локална младинска стратегија за Град Скопје“ беше организирана обука за фасилитаторите на работните групи. Обуката беше одржана на 30 јануари 2013 година, во просториите на Младинскиот културен центар во Скопје.
 
Macedonian

Јавен повик за избор на фасилитатори на работни групи

Коалицијата на младински организации СЕГА е одржлива и развиена непрофитна младинска организација која делува на локално, национално и меѓународно ниво, долгорочен и сериозен партнер во имплементација на младински програми заедно со младите, НВО-и, државните институции и бизнис-секторот. СЕГА континуирано работи на застапување и лобирање на полето на младинската политика во РМ, ги поврзува и јакне младите со цел подобрување на нивната општа состојба.  
 
Macedonian

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“